top of page

Utredning och sömnregistrering

snarkning och snarka icon

För att konstatera sömnapné behöver man göra en utredning. Utredningen består av: ett mottagningsbesök hos en specialutbildad sköterska, genomgång av riskfaktorer och symptom,  lån av utrustning för hemregistrering, Genomgång av resultat, förslag till åtgärd. Du får med utrustningen hem för att göra en registrering under en natt. Utrusningen är enkel att använda men ger ett tillförlitligt svar.

Kampanjpris sömnutredning 3900 kronor

(gäller till och med december 2023 )

CPAP

Den mest effektiva behandlingen när du har sömnapné är en s k CPAP-apparat.

CPAP är den behandlingsmetod som rekommenderas vid medelsvår till svår sömnapnésjukdom. Den blåser in en svag luftström i halsen genom en mask när du andas. Luftströmmen gör att andningsvägarna hålls öppna. 

CPAP bekostas ibland av vissa sjukvårdsförsäkringsbolag.

Priset för CPAP apparat med mask och slang är ca 14 000 kronor exklusive utredning

APNÉBETTSKENA

En behandling som är effektiv vid lindrig till måttlig Sömnapné är en Apnébettskena. Skenan drar fram underkäken och förhindrar att din tunga faller bakåt när du till exempel sover på rygg. Du sätter enkelt in den i munnen innan du går och lägger dig. Antiapnéskena utprovas av vår specialisttandläkare. 

Antiapnéskena kan ibland bekostas av regionvården. Priset för en antiapnéskena är ca 14 000 kronor exklusive utredning

bottom of page