top of page

Utredning och behandling

Om du har fått diagnosen obstruktiv sömnapné är det viktigt att du får behandling. Syftet med behandlingen är att ta bort andningsuppehållen så att du kan andas som vanligt när du sover. Då försvinner ofta tröttheten och de andra besvären som du upplever.

CPAP bekostas ibland av vissa sjukvårdsförsäkringsbolag.

Vi erbjuderkonkurrenskraftiga priser och betalningslösningar. 

Priset för CPAP apparat med mask och slang är ca 14 000 kronor exklusive utredning

CPAP

Den mest effektiva behandlingen när du har sömnapné är en s k CPAP-apparat. Den blåser in en svag luftström i halsen genom en mask när du andas. Luftströmmen gör att andningsvägarna hålls öppna.

CPAP är den behandlingsmetod som rekommenderas vid medelsvår till svår sömnapnésjukdom.

bakrundsbild till bettskena
Bettskena för snarkning och sömnutredning. Snarkskena

Antiapnéskena kan ibland bekostas

av regionvården. Vi erbjuder annars

förmånliga priser och betalningslösningar. Priset för en antiapnéskena är ca 14 000 kronor exklusive utredning

APNÉBETTSKENA

En behandling som är effektiv vid lindrig till måttlig Sömnapné är en Apnébettskena. Skenan drar fram underkäken och förhindrar att din tunga faller bakåt när du till exempel sover på rygg. Du sätter enkelt in den i munnen innan du går och lägger dig. Antiapnéskena utprovas av vår specialisttandläkare. 

bottom of page