top of page

SÖMN

Sömn är en av de viktigaste faktorerna för vårt fysiska och psykiska välmående. Vi behöver sova för att kroppen ska kunna återhämta sig för att hjärnan ska kunna bearbeta intryck från dagen. Trots sömnens avgörande betydelse för vår hälsa ser vi en ökning av sömnproblem. 

Hur mycket sömn behöver man?

En genomsnittlig vuxen behöver mellan 7–9 timmars sömn per natt, men sömnbehovet är individuellt och varierar beroende på din livssituation och ålder. En del individer klarar sig på lite mindre sömn, medan andra individer har behov av mer sömn. Barn och tonåringar har ett större sömnbehov eftersom det sker mycket utveckling under dessa år. Sömnbehovet avtar något med åldern och 6,5 timmar sömn per natt brukar räcka från 65-års ålder.

Det bästa sättet för att ta reda på om du får tillräckligt med sömn är att utvärdera hur du mår och fungerar under dagen.

 

Om du känner dig utvilad efter en natts sömn och har energi för att klara av dagen kan du utgå ifrån att du fått tillräckligt med sömn. Om du däremot behöver hälla i dig flera koppar kaffe för att vakna till på morgonen och kämpar mot tröttheten under dagen har du sannolikt inte fått tillräckligt med sömn.

Hur vet du att du har ett sömnproblem? Det finns några varningssignaler som kan indikera att du har ett sömnproblem. Gör sömntestet för att få en indikation på om du har ett sömnproblem som kan behöva behandlas. 

Sömnens viktiga roll

När vi sover pågår en kraftfull och livsviktig återhämtning i kroppen och hjärnan. En fysiologisk förändring med fokus på att reparera celler och återställa din balans i kropp och knopp. Under sömnen producerar även immunsystemet skyddande och infektionshämmande ämnen i kroppen, såsom cytokiner. Denna delen av cytokiner är en grupp proteiner och peptider vars funktion är att bära kemiska signaler i din kropp och bidra till ditt immunsystem. De fungerar, i korta drag, som en sköld som hjälper dig att bekämpa olika virus och bakterier. De hjälper dig även att sova vilket ger immunsystemet mer energi och kraft att fortsätta försvarar sig mot sjukdomar. 

För lite sömn

Sover du för lite? Över det senaste seklet har den genomsnittliga sömnmängden minskat som ett resultat av förändringar i samhället där vi nu har möjlighet att aktivera oss under dygnets alla timmar. Detta har gjort att sömnen ofta nedprioriteras till förmån för att hinna med så mycket som möjligt under den vakna tiden. Samtidigt har vårt basala sömnbehov inte minskat och allt fler människor lider av sömnbrist.  Det moderna samhället har gett upphov till att det inte längre finns en lika tydlig uppdelning mellan dag och natt. Idag jobbar många människor nattskift och svårigheter att sova dagtid leder till sömnbrist.

Om du sover för lite blir inte återhämtningen och processen ordentligt gjord och balansen blir inte uppnåd. Det blir alltså en fysiologisk rubbning och det pussel av hormoner och kemikalier i kroppen och knoppen hamnar på fel plats eller bitar kanske till och med försvinner. Det är då problem och sjukdomar kan uppstå. Och man ska tänka på att forskning visat att det endast krävs en natt av dålig eller för lite sömn för att motståndskraften för sjukdomar ska påverkas avsevärt.

Sömnkvalité

Sömnforskningen har de senaste åren allt tydligare kunnat påvisa att kvalitet är viktigare än kvantitet när det gäller sömn. Det är alltså inte bara den totala mängden sömn som räknas, utan vi måste också vara noga med att den sömn vi får är av god kvalitet.  

 

Vad är då en god sömnkvalitet? Enkelt förklarat handlar sömnkvalitet om att få en sammanhängande sömn med så få avbrott som möjligt samtidigt som sömnen behöver innehålla tillräckligt med djupsömn. 

Få hjälp med sömnen

Behöver du hjälp med sömnen? Det bästa sättet för att ta reda på om du får tillräckligt med sömn är att utvärdera hur du mår och fungerar under dagen.Boka en sömnutredning hos oss så att du får en inblick i din sömnkvalitet och kan få behandling därefter. Sömnkvalitet är avgörande för din hälsa. 

Vad är obstruktiv sömnapné (OSA)?

Obstruktiv sömnapné (OSA) är ett tillstånd där andningen stoppas ofrivilligt under en kortare period under sömnen. Detta beror normalt på att luftvägarna smalnar av i halsen. Perioden när andningen slutar kallas apné eller apnéepisoder.

Symptom vid sömnapné

Snarkning är den vanligaste anledningen till att de flesta går till sin läkare för att diskutera sömnen. Ofta är detta på direkt begäran av deras sovande partner.

Ett annat tidigt tecken på obstruktiv sömnapné (OSA) är att somna lätt på dagtid – normalt framför TV: n eller på kollektivtrafiken.

Andra symtom på OSA inkluderar:

• Dålig koncentration

• Morgonhuvudvärk

• Deppigt humör

• Viktökning

• Högt blodtryck

• Brist på energi

• Glömska

• Minskad sexlust

• Impotens

• Nattsvettningar

• Frekvent urinering på natten

bottom of page