top of page
snarkning och sömnklinik

Vill du remittera en patient till oss?

Sömncentrum är en specialistmottagning med läkare och specialisttandläkare som utreder och behandlar vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) under samma tak. 

  

Vi erbjuder hög tillgänglighet och korta väntetider.

Vi erbjuder även specialistvård till patienter med privat sjukvårdsförsäkring eller som själva betalar för sin vård.

För att vi ska kunna omhänderta patienten på bästa sätt önskar vi att patienten är basutredd och att status framgår i remissen. 

Remiss för utredning: Viktigt att patienten är införstådd med betalningsansvaret. Om patientens sjukvårdsförsäkring eller arbetsgivare står för utredningen behöver det vara godkänt innan remissen skickas.

Remiss för antiapnéskena: Om patienten redan är utredd och har en konstaterad obstruktiv sömnapné kan remiss skickas direkt för bedömning och utprovning. Antiapnéskena kan oftast hanteras så att endast patientavgift belastar patienten.

 

Remiss för CPAP: Om patienten har en konstaterad obstruktiv sömnapné där antiapnéskena inte fungerar eller bedöms som otillräcklig kan remiss skickas direkt för utprovning av CPAP. Om patientens sjukvårdsförsäkring eller arbetsgivare står för behandlingen behöver det vara godkänt innan remissen skickas

Elektroniska remisser

Vi tar emot elektroniska remisser och skickar svar via  journalsystem, exempelvis Kuralink och Webdoc.

 

Pappersremiss

Det går även bra att skicka pappersremiss.

Adressen hittar ni nedan.

bottom of page